Paulinyi Tamás író, pszi oktató

"1962-ben születtem Budapesten. Iparművészeti végzettségem alapján 1990-ig elsősorban kerámikus művészként dolgoztam, emellett más művészeti ágakban (fotó, színház, szépirodalom) is képeztem magam.

1989-ben régről erősödő érdeklődésem és az akkor hozzáférhetővé vált parapszichológiai szakirodalom hatására, képzett szakemberek közreműködésével egy kísérleti laboratóriumot hoztam létre, ahol a telepátia és rokonjelenségei témakörben indítottam vizsgálatokat. Ugyanebben az évben kezdtem foglalkozni drogfelvilágosító riportok és anyagok készítésével, preventív és rehabilitációs célzattal. 1990-ben alapító tagja lettem a Dr.Gerevich József által elnökölt Magyar Narkológiai Társaságnak.

Ugyancsak 1990-ben csatlakoztam a Dr.Egely György vezette Magyar PARA-Kutatási Tudományos Társasághoz, aminek később másfél éven át főtitkára voltam. Itt elsősorban előadások szervezésével, illetve kutatócsoportok felállításával foglalkoztam. Ebben az időszakban kezdtem meg a parapszichológiával kapcsolatos felvilágosító előadásaimat, amelyeket népszerűsítő és szakmai jelleggel különböző fórumokon mind a mai napig folytatok, ill. önismereti tanfolyamokon oktatok.

1992-ben alapítói és szervezői szerepet vállaltam az emberi pszichikum különleges képességeinek kutatásáért alakult AION Alapítvány létrehozásában, melynek több mint tízéves működése alatt kuratóriumi titkára és kutatási koordinátora voltam. Az Alapítvány laboratóriumában a megalakulás után rendszeres kísérleteket folytattunk az érzékszerveken túli észlelések és a természetgyógyászati módszerek körében.

1994-ben a 3.Part irodalmi, ökológiai és filozófiai lap szerkesztőjeként elindítottam az Utak az Ismeretlenhez című rovatot, mely lényegileg alapítványunknak, illetve tagjainak munkásságát tükrözte. Ugyanekkor vettem át Egely Györgytől a bioenergia műszeres mérésének kísérleti vizsgálatát, amihez rendszeres mérésekkel a Paradigma Labor csatlakozott. A módszert vállalkozó szellemű vidéki orvosok részére is továbbítottuk.

1995-ben kutatói és publicista munkáim mellett a TV47-es csatornán nyolc hónapon keresztül szerkesztő-műsorvezetőként is dolgoztam, a parajelenségeket és a természetgyógyászatot bemutató heti rendszerességű műsoromban. Ugyanezen a csatornán a Népjóléti Minisztérium támogatásával egy tízrészes drogfelvilágosító műsort szerkesztettem és vezettem heti két és fél órás adásokban. Ezt követően 1996-tól három éven át a budapesti Civil Rádió Baraka Magazinjának szerkesztő műsorvezetője voltam. 1996 karácsonyán ?A Fény Hangjai?címmel megjelent első verseskötetem.

Publicistaként 1994 óta a testi-lelki egészség útjait hirdető Új Elixír Magazin állandó szerzőjeként, illetve más lapok időszakos szerzőjeként dolgozok. 1997-től a Természetgyógyász Magazin szakértő munkatársa, 1998 óta pedig az Új Elixír szakmai szerkesztőbizottságának tagja is vagyok, továbbá 2001 tavasza óta a SZINTÉZIS irodalmi, filozófiai folyóirat főszerkesztői munkáját végzem, ill. 2002 tavaszán a Magyar Újságírók Országos Szövetségének is tagja lettem.

1994-95-ben több tematikus konferenciát szerveztem és vezettem a paratudományokról, a módosult tudatállapotokról, továbbá a halállal és a jövővel kapcsolatos ismeretekről. Az elmúlt években több ezoterikus, parapszichológiai és természetgyógyászati fesztivál szakmai szervezését és moderátori munkáját végeztem. Az említett tematikákat és rendezvényeket televíziós, rádiós és sajtófórumokon szinte folyamatosan képviselem. E téren végzett munkáimért 1999-ben a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége ?a Természetgyógyászatért? díjjal tüntetett ki. Közreműködök a BUDAPEST Klub Oktatási- Média- és Kutatási csoportjában.

1997 őszétől az integrált emberi megismerés oktatására létrehozott, Szepes Mária és prof.László Ervin fővédnöksége alatt működő SZINTÉZIS Szabadegyetem igazgatójaként és előadójaként is dolgozom. A SZINTÉZIS Egyesületnek elnöke, illetve annak keretein belül vezetője vagyok az iskola Sámándob csoportjának és az országszerte népszerű TAIKO dobkörének, illetve a SZINTÉZIS Pszi Labornak. (A SZINTÉZIS Egyesület munkájáról bővebben a függelékben) 1999 márciusától a Magyar Televízió integratív emberi megismerést célzó, Lőrincz Gabriella által szerkesztett VILÁGOKON ÁT című TV sorozatában, mint szakértő-szerkesztő veszek részt.

Legfőbb munkáimat jelenleg a SZINTÉZIS Szabadegyetem vezetési, illetve a SZINTÉZIS Labor szervezési és kutatási feladatai jelentik. Bővülő ismeretterjesztői tevékenységeim mellett, a közeljövőben megjelenő szakmai és szépirodalmi munkáimon is dolgozok."

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy szerzőinket és előadóinkat nem éred el telefonszámainkon! Szakembereink elérésében, sajnos, nem áll módunkban közvetíteni, őket az egyéb platformjaikon kell megkeresned.

Paulinyi Tamás legújabb könyve

A boldogság nyomában

Balogh Béla, Paulinyi Tamás, Popper Péter, Szondy Máté