Dr. Rihmer Zoltán

"1947-ben születtem Pécsett. Általános iskoláimat Pécsváradon, középiskolai tanulmányaimat a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végeztem, ahol 1965-ben érettségiztem. Orvosi diplomámat 1971 szeptember 11-én nyertem el a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1969-ben nősültem, feleségem Dr. Harmati Lídia orvos, fiam Zoltán 32, lányom Annamária 30 éves. 1971 október 1-jétől 1973 február 15-éig a Pomázi Munkaterápiás Intézet volt a munkahelyem, 1973 február 16-ától pedig folyamatosan az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben dolgozom. 1983 február 1-jétől kezdve egy nagy forgalmú, 80 ágyas, akut felvételes, területet ellátó pszichiátriai osztály és a hozzá csatlakozó kedély- és szorongásos betegségeket ellátó szakambulancia vezető főorvosa vagyok.
Pszichiátriából 1976 januárjában, neurológiából 1979 májusában szakvizsgáztam, klinikai farmakológiából 1990 májusában nyertem képesítést. 1986-tól fogva veszek részt intenzíven az orvos- és szakorvosképzésben, ill. a szakorvosok továbbképzésében, valamint a klinikai szakpszichológus képzésben. Az Orvostovábbképző Egyetem, ill. a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Pszichiátriai Tanszékének külső munkatársaként 1986-tól tartok rendszeresen előadásokat és konzultációkat, ill. gyakorlati foglalkozásokat. A budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának külső munkatársaként 1986 és 1990 között ill. 2004-től jelenleg is V. éves orvostanhallgatók csoportos oktatását vezettem, ill. vezetem. 1991-től kezdve az angol nyelven tanuló V. éves orvostanhallgatók számára tartok rendszeresen tantermi előadásokat a depressziós betegségek klinikuma és terápiája témakörében. Rendszeres előadója vagyok a Klinika által szervezett szakorvos továbbképző előadássorozatnak és a különböző szervezésben folyó szakorvos- és háziorvos-továbbképzéseknek.
Klinikai és tudományos-kutatási érdeklődésem a kedély- és szorongásos betegségek genetikai-biológiai, ill. klinikai és epidemiológiai vonatkozásainak vizsgálata, különös tekintettel a depressziós betegségek klinikai diagnózisára, valamint a hatékony terápiák meghatározására, ill. az öngyilkossági veszély előrejelzésére és a pszichiátriai betegek öngyilkosságának megelőzésére.
Az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot 1995-ben nyertem el A minor depressziók klinikai és nozológiai heterogeneitása. Diagnosztikai és terápiás konzekvenciák című disszertációmmal. Ezt követően kezdtem el intenzívebben foglalkozni a major depressziók és a szuicídium összefüggéseivel. Második fontosabb témám a kedély- és szorongásos betegségek, valamint a szuicidium komplex kapcsolatának elemzése, az antidepresszívumok és hangulatstabilizáló gyógyszerek öngyilkosság megelőző hatásának ill. egyes antidepresszívumok mellékhatásának vizsgálata. Akadémiai doktori pályázatomat (A bipoláris affektív betegségek korszerű diagnosztikája és ennek gyakorlati konzekvenciái, különös tekintettel a szuicidium predikciójára és prevenciójára) 2004 márciusában védtem meg sikerrel.
Klinikai kutatásaimat mindvégig Magyarországon folytattam. Ez alól csak az az időszak volt kivétel, amikor 1993 tavaszán Dr. Wolfgang Rutz meghívására két hónapot a svédországi Gotland szigetén töltöttem, ahol az ún. Gotland-vizsgálatba bekapcsolódva az általam tervezett és vezetett kutatás során több érdekes, új eredményre jutottunk. Több mint 25 éve rendszeres szakmai kapcsolatban vagyok Prof. Hagop Akiskal (San Diego, USA), 10 éve pedig Prof. John Mann és Herbert Hendin kollégákkal (Columbia Egyetem ill. American Foundation for Suicide Prevention, New York, USA) valamint Prof. Louis Appleby (Manchester, UK) munkacsoportjával, akikkel közösen a depressziós ill. hangulati betegségek és a szuicidium klinikai és pszichoszociális vonatkozásait kutatjuk jelenleg is folyamatban lévő közös vizsgálataink során. Az utóbbi 3 évben, ez a nemzetközi együttműködés Prof. Giulio Perugi (Pisa, Olaszország) és Dr. Franco Benazzi (Forli, Olaszország), valamint Prof. Jules Angst (Zürich, Svájc) és Dr. Elie Hantouche (Párizs, Franciaország) kollégákkal is kiegészült.

Az alábbi hazai és külföldi tudományos társaságoknak, illetve szervezeteknek vagyok tagja / tisztségviselője:

Magyar Pszichiátriai Társaság: alapító tag (1980-tól),
Biológiai Pszichiátriai Szekció: vezetőségi tag (1980-tól)
Orvosi Lélektani és Pszichopatológiai Szekció: titkár (1980-1986)
MPT Elnöksége: tag, 1989-1995: tudományos főtitkárhelyettes
MPT Vezetősége: tag (1988-tól)
Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága: tag, 1976-1980,(titkár: 1978-1980)
Magyar Neuropszichofarmakológiai Egyesület: elnökségi tag (1992-től)
European College of Neuropsychopharmacology: tag (1995-től), vezetőségi tag (2005-től)
Association of European Psychiatrists: tag (1998-tól)
International Society for Research into Affective Disorders (1997) vezetőségi tag (1998-tól)
Swedish â??Prevention and Treatment of Depression" Group: tiszteleti elnökségi tag (1997-től)
World Psychiatric Association: tag (1997)
Executive Committee: tag (1997-től)
Egészségügyi Tudományos Tanács
Az idegi tevékenység kísérletes és klinikai kutatásának bizottsága: tag (1989-től)
Országos Tudományos Kutatási Alap
Élettudományok Szakkolégiuma, Ember- és idegtudományok szakbizottsága: tag (1994-től)
Pszichiátriai Szakmai Kollégium: tag (1999-től)
Farmakológiai szakbizottság: tag (1999-től)

Szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Journal of Affective Disorders, a Neuropsychobiology, az International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, a Journal of Bipolar Disordrs: Reviews and Commentaries és a Psychiatria Hungarica című szakmai folyóiratoknak. Ezeken kívül rendszeresen végzek még lektori munkát a Journal of Affective Disorders, az Acta Psychiatrica Scandinavica, a Psychiatry Research, a European Psychiatry, a Journal of Neural Transmission, a Life Sciences, az International Journal of Neuropsychopharmacology, valamint a Neuropsychopharmacologia Hungarica, az Orvosi Hetilap és a Lege Artis Medicinae számára is.
Az OPNI Tudományos és Oktatási Bizottságának 1982 és 1988 között titkára, 1993 és 1998 között elnöke voltam, jelenleg a bizottság tagjaként dolgozom. Tudományos publikációim összesített száma 280. Két szerkesztett könyvem, egy tudományos népszerűsítő könyvem és 49 könyv-, ill. tankönyvfejezetem jelent meg nyomtatásban (ezek közül 28 angolul). Publikált tudományos közleményeim száma 231 (ezekből 135 angol nyelven). Tudományos kongresszusokon tartott (bejelentett, ill. felkért) előadásaim száma 330 felett van, 101 alkalommal vettem részt külföldi, ill. nemzetközi szakmai kongresszusokon, amelyeken összesen 97 előadást tartottam és 39 poszternek voltam szerzője vagy társszerzője. Nemzetközi kongresszusokon összesen 64 alkalommal voltam felkért előadó (legtöbbször [5 alkalommal] a Royal College of Psychiatrists meghívására), vagy szekcióelnök, ill. workshop-vezető. Több hazai és nemzetközi konszenzus-levél, ill. terápiás irányelv kidolgozásában vettem részt, elsősorban a depressziók kezelése és a szuicidium megelőzése témakörében.
Az utóbbi 12 évben három, az Egészségügyi Tudományos Tanács által meghirdetett tárcaszintű kutatási programot vezettem, ill. fejeztem be sikeresen. 1983 és 1985 között Arató Mihállyal közösen egy multicentrikus kollaboratív, az Egészségügyi Világszervezet által szervezett vizsgálatban vettünk részt. Jelenleg két nagy nemzetközi, öngyilkossággal foglalkozó klinikai kutatási projektnek vagyok a vezetője (Budapest-Kiskunhalas-New York Suicide Project, Herbert Hendin és John Mann professzorokkal, ill. Budapest-Manchester Suicide Project, Louis Appleby professzorral). Több mint 25 éve intenzív munkakapcsolatban vagyok Hagop Akiskal professzorral (San Diego, USA) akinek vezetése alatt olasz, francia, svájci és német kollégákkal a bipoláris (mániás depressziós) betegségek klinikai kutatása terén végzünk közös munkát, különös tekintettel a betegség különböző klinikai alcsoportjainak elkülönítésére, és az öngyilkosság megelőzésére. A Medicina Könyvkiadó nívódíját könyvszerkesztőként kétszer, társszerzőként háromszor nyertem el, a Magyar Pszichiátriai Társaság e

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy szerzőinket és előadóinkat nem éred el telefonszámainkon! Szakembereink elérésében, sajnos, nem áll módunkban közvetíteni, őket az egyéb platformjaikon kell megkeresned.

Dr. Rihmer Zoltán legújabb könyve

Rosszkedv, szomorúság, depresszió

Popper Péter, Rihmer Zoltán, Tringer László