Dr. Pilling János pszichiáter szakorvos

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében dolgozik, ahol orvosi kommunikációt és tanatológiai ismereteket oktat. Szerkesztője és szerzője 13 könyvnek (köztük 7 tankönyvnek), 49 könyvfejezetnek és 24 tanulmánynak. Az általa szerkesztett „Orvosi kommunikáció” című könyv magyar, angol és német nyelven is az orvosképzés egyetemi tankönyve. Érdeklődési körét főleg az orvos-beteg együttműködés javításának lehetőségei, valamint az orvosi kommunikáció nehéz kérdései képezik: a rossz hírek közlése, az agressziókezelés, a kockázati kommunikáció, a betegségtudat nélküli páciensekkel való együttműködés, az orvosi hibák kommunikációja.

 

Korábban a halálközeli élmények kutatásával foglalkozott. Közel 100, a klinikai halálból visszatért emberrel készített interjút. A témakör szakirodalmát és a hazai tapasztalatokat két társzerzőjével összefoglaló könyve még orvostanhallgatóként jelent meg a Medicina Kiadónál. Később a haldokló betegeket gondozó és hozzátartozóikat segítő Magyar Hospice Alapítvány orvosaként dolgozott, majd megszervezőjévé vált a hazai hospice szervezetek együttműködését támogató Magyar Hospice Egyesületnek. Alapítója és 10 éven át elnöke volt a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesületnek, amely számos továbbképzést és konferenciát szervezett a gyászolók segítésének fejlesztése érdekében.

 

Alapítója, szerkesztője volt több szakmai folyóiratnak (Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Kharón, Hospice Hírek).

 

Pszichiáterként jelenleg elsősorban párkapcsolati- és szexuális zavarok kezelésével foglalkozik, egyéni- és párterápiákat végez.

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy szerzőinket és előadóinkat nem éred el telefonszámainkon! Szakembereink elérésében, sajnos, nem áll módunkban közvetíteni, őket az egyéb platformjaikon kell megkeresned.