Dr. Daubner Béla pszichiáter, pszichoterapeuta

"Orosházán születtem 1941. november 23-án.
Apám cukrász volt, de 1946 után nyolc és fél évet ült börtönben politikai okokból, majd a Kádár rendszer alatt még két és fél évet. Tizenkét éves voltam, amikor emlékeim szerint először találkoztam apámmal. 1959-ben érettségiztem.
Esztergályos szakmunkás végzettséget szereztem, két évig katona voltam és négy év munka után kerültem 24 évesen a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára. Egyetemi éveim alatt Korélettan Tudományos Diákkörös voltam.
1971 szeptemberében nyertem el általános orvosi diplomámat. 1971-ben nősültem, feleségem Dr. László Erzsébet szintén orvos, évfolyamtársam volt. Két gyermekem van. Egyetem után Veszprém megyébe mentem falusi körzeti orvosnak, ahol kilenc évig dolgoztam

Két hónapos orvos koromban csatlakoztam a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete által szervezett Pszichoszomatikus munkacsoporthoz, ahol prof. Dr. Juhász Pál volt a mesterem. Ebben a csoportba ismerkedtem meg dr. Schnell Endrével, dr. Oláh Andorral, dr. Németh Györggyel és dr.Kása Gyulával, akik nagy hatással voltak szakmai és emberi fejlődésemre. A csoportnak 14 évig aktív tagja voltam. Dr. Kása Gyula tanított 1974-ben hipnotizálni és későbbiekben szellemi örökösének tekintett.

Aktívan részt vettem a 70-es években újrainduló pszichoterápiás mozgalomban. Falusi körzeti orvosként a Pszichoterápiás Hétvégeken ismerkedtem a különböző pszichoterápiás módszerekkel (pszichodráma, nagycsoport, hipnózis, szabad-interakciós kiscsoport, kommunikációs tréning stb.) és látogattam a Pszichoterápiás Módszertani Központ képzéseit.

1977-ben általános orvostanból sikeres szakvizsgát tettem.
1978-ban prof. Dr. Juhász Pál addigi pszichoterápiás munkám elismerése mellett meghívott az általa vezetett Pszichiátriai Klinikára.
A Pszichoterápiás Hétvégeken találkoztam először prof. Dr. Mészáros Istvánnal és prof. Dr. Bányai Évával. Ebben az időben már aktív hipnotizőr voltam és elkezdtük szervezni a hipnoterápiás képzést, ami 1979-ben indult prof. Dr. Juhász Pál támogatásával a Klinikán, hármunk vezetésével.
A II. Európai

Hipnózis Kongresszuson tartottam első nemzetközi előadásomat a "Patológiás szorongás hipnoterápiájáról". A hipnózis baráti kör, amely nem legális önképző kezdeményezés volt, havonta találkozott és segítette egymás hipnoterápiás és pszichoterápiás fejlődését.

1980-ban megalakult a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT), amelynek alapító tagja voltam. Az MPT Pszichoterápiás Szekciójának Viselkedésterápiás munkacsoportjának titkára lettem, Dr. Mórotz Kenéz elnök mellett. A Hipnózis munkacsoportnak Dr. Bányai Évával ketten voltunk a titkárai, Dr. Mészáros István elnök mellett.
Fontos esemény volt életemben a Glasgówban megrendezésre került Nemzetközi Hipnózis Kongresszus, ahol csoport hipnózisról tartottam előadást.

1984 - 1988-ig a Tétényi utcai Korház pszichiátriai osztályán dolgoztam és egy 20 ágyas pszichoszomatikus részleget vezettem.
1984-ben pszichiátriából második szakvizsgámat szereztem. Közben szabadinterakciós kiscsoport módszert tanultam és viselkedésterápiás képesítést szereztem.

1985. április 19-én pszichoterápiából képesítő vizsgát tettem.
1988 - 1992-ig egy 220 ágyas pszichoterápiás osztályt vezettem osztályvezető főorvosként. Az osztályon pszichodrámát, tranzakció analízist, csoportos és egyéni hipnoterápiát, katathym imaginatív pszichoterápiát (KIP) és nagycsoport módszereket használtam a betegek gyógyítására.
Ez idő alatt hét évig pszichodrámát tanultam. 1990. március 7-én pszichodráma asszisztensi képesítést szereztem az í?berlingeni Moréno intézetben.
1996. január 10-én a Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma kiképzővé nyílvánított és 2002-ben megkaptam a pszichodráma szupervízori minősítésemet.

Katathym Imaginatív Pszichoterapeuta képzésem 1992-ben kezdődött és 1996-ig tartott. 1996-ban sikeres záróvizsgát tettem.
1996. február 13-án Magatartásterapeuta, 1995-ben NLP-practitioner, 1996-ban NLP-master címet érdemeltem ki.

1994-ben szereztem meg harmadik szakvizsgámat pszichoterápiából.
1992 őszétől jelenleg is ambuláns magánorvosi pszichoterápiás gyakorlatot folytatok és oktatom a pszichodrámát, integratív hipnoterápiát, asszertív viselkedést, pszichopatológiát és fejlődéslélektant.
Tanítottam a SOTE pszichoterápiás kiképző tanfolyamain, klinikai szakpszichológus képzésén és a DOTE klinikai szakpszichológus képzésén. Pszichodráma képzés keretében 21 önismereti csoportot, 6 asszisztensi csoportot és 4 felsőfokú csoportot képeztem. 25 év alatt 17 hipnoterapeuta kiképző csoportot vezettem, 25 éve vezetek egyéni és csoportos pszichoterápiás szupervíziót.

1993-ban Dr. Mórotz Kenézzel megalapítottuk az Integratív Pszichoterápiás Egyesületet. Négy évig a titkára majd három évig alelnöke voltam az Egyesületnek, jelenleg az elnöke vagyok. Többször voltam a Magyar Hipnózis Egyesület titkára és vezetőségi tagja.
16 éves koromban ismerkedtem meg a jógával. Jelenleg a Satyananda Yoga Akadémián tanulok. Tanulmányoztam az Ayurvédát Indiában és megszereztem az ayurvéda orvosi fokozatot."

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy szerzőinket és előadóinkat nem éred el telefonszámainkon! Szakembereink elérésében, sajnos, nem áll módunkban közvetíteni, őket az egyéb platformjaikon kell megkeresned.

Dr. Daubner Béla legújabb könyvei

Belső utakon

Bagdy Emőke, Csernus Imre, Czeizel Endre, Daubner Béla, Feldmár András, Kádár Annamária, Kígyós Éva…

A tudattalan ösvényein

Bagdy Emőke, Daubner Béla, Popper Péter, Stenger Györgyi