Dr. Csepeli György szociológus

1946-ban született Budapesten.
Az ELTE Bölcsészkarán orosz irodalom és pszichológia szakon tanult, diplomamunkájában Dosztojevszkij pszichológiai felfogásával foglalkozott.
1972. az ELTE BTK Szociológiai tanszékén, utóbb Intézetében dolgozott, 1986-tól tanszékvezetőként.
1992-től egyetemi tanárként és kutatóként a társadalomlélektan, s azon belül az előítéletek, a nemzeti tudat, a csoportközi viszonyok problémái foglalkoztatták. Ezekben a témákban számos könyvet és tanulmányt publikált magyarul és angolul.
Legfőbb kutatási területe az előítéletek, a rasszizmus és az idegengyűlölet, a csoportközi viszonyok, valamint a nemzeti érzés- és tudatvilág tudományos igényű vizsgálata. 1978 óta folyamatosan megjelenő nagyszámú könyvében és publikációjában jelentős hozzájárulást tett a kisebbségi problémakör ezen rendkívül összetett kérdéseket felvető oldalágának jobb megértéséhez. Hasonlóképpen eredménnyel járult hozzá az országunkban is nagy súllyal jelentkező menekültkérdés által felvetett problémák megfelelő összefüggéseinek feltárásához. Az antiszemitizmus társadalom-lélektana című művében az antiszemitizmus egyedülállóan pontos szociál-pszichológiai vizsgálatát nyújtotta.
Tudóstársával, Örkény Antallal 1993-ban angol nyelvű kisebbségszociológiai programot indított az ELTE Szociológiai Intézetében azzal a céllal, hogy a közép- és kelet-európai etnikai, nemzeti, vallási, kisebbségi kapcsolatokban jártas, korszerű társadalomtudományi ismeretekkel rendelkező szakértőket képezzen. Jelentős érdemei vannak abban, hogy a program határon túli magyar résztvevői a kisebbségben élő magyarság problémáit a nemzetközi fórumokon szakszerűen és hitelesen megjeleníteni tudó szakértőkké váljanak.
1989-től már részt vett a nemzetközi tudományos életben, több évet töltött az Egyesült Államok különböző egyetemein (UCLA, Michigan State, New School for Social Research, Yale) mint vendégprofesszor.
1993. A Magyar Szociológiai Társaság elnöke, elnökségi tagja. A Szociológiai Szemle, a Politikatudományi Szemle és a Jel-Kép folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja.
Érdeklődése a 90-es évek közepe óta egyre inkább az információs társadalom szociológiai és szociálpszichológiai problémái felé fordult.
1995-ben részt vett az első Nemzeti Informatikai Stratégia kidolgozásában, távközlési adatbázisra alkalmazott üzleti intelligencia kutatásokat végzett. Munkatársaival a társadalmi struktúra kommunikációs szempontú leírását lehetővé tevő dinamikus szociológiai modellek kialakításán dolgozik. Legutóbbi műve "A szervezkedő ember", mely az Osiris Kiadónál jelent meg.
2002. június 1-től az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára.

Dr. Csepeli György legújabb könyve

Magára hagyott generációk. Fiatalok és öregek a XXI. században

Csepeli György, Kígyós Éva, Popper Péter