Dr. Csepeli György szociológus

1946-ban született Budapesten.
Az ELTE Bölcsészkarán orosz irodalom és pszichológia szakon tanult, diplomamunkájában Dosztojevszkij pszichológiai felfogásával foglalkozott.
1972. az ELTE BTK Szociológiai tanszékén, utóbb Intézetében dolgozott, 1986-tól tanszékvezetőként.
1992-től egyetemi tanárként és kutatóként a társadalomlélektan, s azon belül az előítéletek, a nemzeti tudat, a csoportközi viszonyok problémái foglalkoztatták. Ezekben a témákban számos könyvet és tanulmányt publikált magyarul és angolul.
Legfőbb kutatási területe az előítéletek, a rasszizmus és az idegengyűlölet, a csoportközi viszonyok, valamint a nemzeti érzés- és tudatvilág tudományos igényű vizsgálata. 1978 óta folyamatosan megjelenő nagyszámú könyvében és publikációjában jelentős hozzájárulást tett a kisebbségi problémakör ezen rendkívül összetett kérdéseket felvető oldalágának jobb megértéséhez. Hasonlóképpen eredménnyel járult hozzá az országunkban is nagy súllyal jelentkező menekültkérdés által felvetett problémák megfelelő összefüggéseinek feltárásához. Az antiszemitizmus társadalom-lélektana című művében az antiszemitizmus egyedülállóan pontos szociál-pszichológiai vizsgálatát nyújtotta.
Tudóstársával, Örkény Antallal 1993-ban angol nyelvű kisebbségszociológiai programot indított az ELTE Szociológiai Intézetében azzal a céllal, hogy a közép- és kelet-európai etnikai, nemzeti, vallási, kisebbségi kapcsolatokban jártas, korszerű társadalomtudományi ismeretekkel rendelkező szakértőket képezzen. Jelentős érdemei vannak abban, hogy a program határon túli magyar résztvevői a kisebbségben élő magyarság problémáit a nemzetközi fórumokon szakszerűen és hitelesen megjeleníteni tudó szakértőkké váljanak.
1989-től már részt vett a nemzetközi tudományos életben, több évet töltött az Egyesült Államok különböző egyetemein (UCLA, Michigan State, New School for Social Research, Yale) mint vendégprofesszor.
1993. A Magyar Szociológiai Társaság elnöke, elnökségi tagja. A Szociológiai Szemle, a Politikatudományi Szemle és a Jel-Kép folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja.
Érdeklődése a 90-es évek közepe óta egyre inkább az információs társadalom szociológiai és szociálpszichológiai problémái felé fordult.
1995-ben részt vett az első Nemzeti Informatikai Stratégia kidolgozásában, távközlési adatbázisra alkalmazott üzleti intelligencia kutatásokat végzett. Munkatársaival a társadalmi struktúra kommunikációs szempontú leírását lehetővé tevő dinamikus szociológiai modellek kialakításán dolgozik. Legutóbbi műve "A szervezkedő ember", mely az Osiris Kiadónál jelent meg.
2002. június 1-től az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára.

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy szerzőinket és előadóinkat nem éred el telefonszámainkon! Szakembereink elérésében, sajnos, nem áll módunkban közvetíteni, őket az egyéb platformjaikon kell megkeresned.

Dr. Csepeli György legújabb könyve

Magára hagyott generációk. Fiatalok és öregek a XXI. században

Csepeli György, Kígyós Éva, Popper Péter