Csányi Vilmos etológus

1935-ben született Budapesten, 1958-ban végezte el az ELTE kutatóvegyész szakát. 1958-1973 között a SOTE Orvosi-Vegytani Intézetének munkatársa volt.
Biokémiai és molekuláris biológiai oktatást és kutatást végzett, mint gyakornok, majd tanársegéd, adjunktus, docens. Kandidátusi disszertációját 1965-ben védte meg, témája a biológiai fehérjeszintézis szabályozása volt.
Ebben a periódusban két évet töltött az Egyesült Államokban, a Harvard egyetemen 196667-ben Ford ösztöndíjjal, és mint vendégkutató a New York State Research Institute for Neurochemistry-ben 1971-72-ben. 1970-ben kapta meg a biológiai tudományok doktora fokozatot molekuláris biológiai kutatásokért.
1973-ban nevezték ki professzornak az ELTE Természettudományi Karára, azzal a feladattal, hogy ott egy magatartásgenetikai laboratóriumot szervezzen. E laboratóriumból fejlődött ki az Etológia Tanszék, amelynek 65 éves koráig a vezetője volt. Tevékenyen közreműködött abban, hogy kialakult és megerősödött a magyar etológiai kutatás és oktatás, 1990-ben megalakult a Magyar Etológiai Társaság, amelynek elnökévé, majd tiszteletbeli elnökévé választották. Az Etológia Tanszék főkollégiumként oktatja az etológiát biológusoknak, tanároknak, pszichológusoknak, magyar és angol nyelvű kurzusokon. Saját speciális kurzusa, a humánetológia.
1993-tól a posztgraduális etológia kurzus programmvezetője. A tanszék jó kutatási szinvonalát nemcsak a hosszú publikációs lista jellemzi, hanem az is, hogy egyes eredményeink bekerültek kurrens etológia tankönyvekbe. Igen jó nemzetközi kapcsolataik alakultak ki különböző német, amerikai, angol, olasz etológiai kutatócsoportokkal. Sikerült igen tehetséges fiatalokból álló gárdát és korszerűnek mondható etológiai oktatási és kutatási centrumot kialakítani a tanszéken. Az etológiai kutatások mellett elméleti biológiai studiumokat is folytatott. Az evolúció általános elméletéről szóló egyik könyve az amerikai Duke University Press kiadásában jelent meg és élénk reagálást váltott ki a szaksajtóban.
Tagja az MTA Neurobiológiai szakbizottságának, az Acta Biologica, Acta Neurobiologica és az Élet és Tudomány szerkesztőbizottságainak. Ugyancsak tagja a Biológiai Társaságok Nemzetközi Uniója (IUBS) oktatási szakbizottságának (CBE), ahol egy humánetológiai projektet vezet. 1994-ben a Academia Scientiarium et Artium Europaea (Salzburg) választotta tagjai sorába. 1995-ben az MTA levelező, majd 2001-ben a rendes tagja lett. 2001-től a Magyar Tudomány főszerkesztője. 2005-től a Magyar Mozgókép Közalapítvány Kuratóriumának tagja.
Harminc könyvet írt, közöttük az etológia egyetemi tankönyvét, tudományos publikációinak száma 200 körül van, a teljes citációs száma jelenleg 980. Ez év elején jelent meg a kutyákkal kapcsolatos tudományos kutatásairól szóló könyve az Egyesült Államokban. Az évek során több mint kétszáz tudományos népszerűsítő cikket írt, hasonló nagyságrendben tartott népszerűsítő előadásokat.

Díjak:

1999 "Az év ismeretterjesztő tudósa" valamint csillagot neveztek el róla a Nagy Kutya csillagképben (MUOSZ Tudományos Újságírók Klubja)

2000 Budapestért Díj (Fővárosi Önkormányzat)

2001 Pázmány Péter Díj (Pro Renovanda Kultura Hungariae Alapítvány)

2003 Széchenyí Díj

2004 Prima Primisszima díj Prima fokozata

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy szerzőinket és előadóinkat nem éred el telefonszámainkon! Szakembereink elérésében, sajnos, nem áll módunkban közvetíteni, őket az egyéb platformjaikon kell megkeresned.

Csányi Vilmos legújabb könyvei

Íme, az ember

Csányi Vilmos

Az önmagát kereső ember

Baktay Zelka, Csányi Vilmos, Horváth Zoltán, Popper Péter