Wéber Péter pedagógus

1967-ben magyar szakos középiskolai tanárként szerzett diplomát. Volt tanár, népművelő, könyv-propagandista, színházi dramaturg és művészeti titkár.
Az 1970-80-as években a Gondolat Könyvkiadó szerkesztője, majd főszerkesztője.
1990-ben színészképző súdiót, majd 1994-ben művészeti iskolát hoz létre, amelyeknek növendékei közül később többen a magyar színházi és filmélet elismert, szemledíjakkal is jutalmazott szereplőivé válnak.
Elsősorban művészetpedagógusnak tartja magát. Foglalkozik kultúrantropológiával, emberismereti lélektannal, művészetelmélettel (ezen belül főképpen színház- és filmelmélettel), művelődéselmélettel és -történettel, pedagógiai módszertannal (elsősorban tantervi programfejlesztéssel), organizáció- és szervezéselmélettel, vezetéselmélettel és szervezetfejlesztéssel, médiakommunikációval.

Wéber Péter legújabb könyve

Kényszerek fogságában

Baktay Miklós, Popper Péter, Sári László, Wéber Péter