Dr. V. Komlósi Annamária egyetemi docens

 Jelenleg az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében a Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék docense vagyok.

Képzettségem: okleveles pszichológus és egészségfejlesztő szakpszichológus.

Tudományos fokozataim: Bölcsészettudományi doktor és PhD.

Mindkét diplomámat és tudományos fokozataimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem.

Hivatalos munkaköri feladatom különböző pszichológiai jelenségek oktatása és kutatása.

A pályám elején kutatóintézetben dolgoztam, majd lassan már 40 éve az ELTE pszichológiai tanszékein vagyok oktató és kutató.

            Szakterületem a pszichológián belül a személyiséglélektan.  Az egészséges és patológiás személyiségműködés (kreativitás, megismerési stratégiák, én-szerveződés, depresszió, kockázatvállalás, önértékelés) és a személyiségfejlődés (változás és személyes növekedés) jellemzőinek elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozom.

Jóllehet hivatalosan elméleti területen dolgozom, missziómnak tekintem a pszichológia tudományos és gyakorlati ismereteinek integrálását.  Ennek érdekében igyekszem együttműködni az alkalmazott területeken dolgozó szakemberekkel, és magamat is próbára tenni a praxis terepein is. Számos pszichoterápiás módszerrel van saját tapasztalatom (pszichoanalízis, pszichodráma, jungi önismereti képzés, autogén tréning, meditáció-imagináció, euritmia, transzperszonális pszichológia), és közel 2 évtizeden át végeztem depresszió-prevenciós munkát serdülőkkel és felnőttekkel.

Legújabban – a 2010-es őszi árvíz, majd a vörösiszap katasztrófa indíttatására – a sok embert érintő krízishelyzetek szakmai segítő feladataival kezdtem foglalkozni. Egyfelől szakmai önkéntes segítőként dolgozom a gyakorlatban, másfelől a krízis-kezelés pszichológia ismereteinek és tapasztalatainak összegzésében vállaltam koordinációs szerepet.  

            Írója, fordítója, szerkesztője, ill. kontrollszerkesztője vagyok számos pszichológiai szakkönyvnek, és szakcikknek, de szívesen írok vagy tartok előadásokat pszichológiai jelenségekről a laikusok számára is. Sorozatszerkesztője vagyok az URSUS Libris Kiadó „Emberközpontú pszichológia” c. lélektani témájú könyvsorozatának, amelynek deklarált célja, hogy minden olvasó számára érthető stílusban megírt pszichológiai szakkönyveket tegyen hozzáférhetővé.

            Privát adataim: 1947-ben születtem Budapesten. 26 évnyi házassági, és – a (ma már felnőtt) fiúgyermekemnek köszönhetően – anyai tapasztalatokkal is rendelkezem.