Dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Pedagógus szülők gyermeke, nagycsaládból. Az otthonról kapott szeretet és a szolgálatra való beállítódás meghatározóak szakmai útján.
Egyetemi docens, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. A klinikumban gyógyítással eltöltött pszichológusi munka mellett több felsőoktatási intézményben tanított, az utóbbi évtizedben a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol elsősorban a segítő szakmabeliek kommunikációjával foglalkozik. Pszichoterápiás munkát egyéni, csoport és családterápiás módszerrel folytat.
A Magyar Családterápiás Egyesület kiképzőjeként itthon és a határon túl elkötelezetten foglalkozik a családterápia módszerének továbbadásával és fejlesztésével.