Figyelem! Ez az oldal cookie-kat használ, hogy a legjobb élményt tudjuk nyújtani a felhasználóinknak! További információk Megértettem!

Nyitott Akadémia

Dr. Daubner Béla

pszichiáter, pszichoterapeuta

Dr. Daubner Béla "Orosházán születtem 1941. november 23-án.
Apám cukrász volt, de 1946 után nyolc és fél évet ült börtönben politikai okokból, majd a Kádár rendszer alatt még két és fél évet. Tizenkét éves voltam, amikor emlékeim szerint először találkoztam apámmal. 1959-ben érettségiztem.
Esztergályos szakmunkás végzettséget szereztem, két évig katona voltam és négy év munka után kerültem 24 évesen a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára. Egyetemi éveim alatt Korélettan Tudományos Diákkörös voltam.
1971 szeptemberében nyertem el általános orvosi diplomámat. 1971-ben nősültem, feleségem Dr. László Erzsébet szintén orvos, évfolyamtársam volt. Két gyermekem van. Egyetem után Veszprém megyébe mentem falusi körzeti orvosnak, ahol kilenc évig dolgoztam

Két hónapos orvos koromban csatlakoztam a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete által szervezett Pszichoszomatikus munkacsoporthoz, ahol prof. Dr. Juhász Pál volt a mesterem. Ebben a csoportba ismerkedtem meg dr. Schnell Endrével, dr. Oláh Andorral, dr. Németh Györggyel és dr.Kása Gyulával, akik nagy hatással voltak szakmai és emberi fejlődésemre. A csoportnak 14 évig aktív tagja voltam. Dr. Kása Gyula tanított 1974-ben hipnotizálni és későbbiekben szellemi örökösének tekintett.

Aktívan részt vettem a 70-es években újrainduló pszichoterápiás mozgalomban. Falusi körzeti orvosként a Pszichoterápiás Hétvégeken ismerkedtem a különböző pszichoterápiás módszerekkel (pszichodráma, nagycsoport, hipnózis, szabad-interakciós kiscsoport, kommunikációs tréning stb.) és látogattam a Pszichoterápiás Módszertani Központ képzéseit.

1977-ben általános orvostanból sikeres szakvizsgát tettem.
1978-ban prof. Dr. Juhász Pál addigi pszichoterápiás munkám elismerése mellett meghívott az általa vezetett Pszichiátriai Klinikára.
A Pszichoterápiás Hétvégeken találkoztam először prof. Dr. Mészáros Istvánnal és prof. Dr. Bányai Évával. Ebben az időben már aktív hipnotizőr voltam és elkezdtük szervezni a hipnoterápiás képzést, ami 1979-ben indult prof. Dr. Juhász Pál támogatásával a Klinikán, hármunk vezetésével.
A II. Európai

Hipnózis Kongresszuson tartottam első nemzetközi előadásomat a "Patológiás szorongás hipnoterápiájáról". A hipnózis baráti kör, amely nem legális önképző kezdeményezés volt, havonta találkozott és segítette egymás hipnoterápiás és pszichoterápiás fejlődését.

1980-ban megalakult a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT), amelynek alapító tagja voltam. Az MPT Pszichoterápiás Szekciójának Viselkedésterápiás munkacsoportjának titkára lettem, Dr. Mórotz Kenéz elnök mellett. A Hipnózis munkacsoportnak Dr. Bányai Évával ketten voltunk a titkárai, Dr. Mészáros István elnök mellett.
Fontos esemény volt életemben a Glasgówban megrendezésre került Nemzetközi Hipnózis Kongresszus, ahol csoport hipnózisról tartottam előadást.

1984 - 1988-ig a Tétényi utcai Korház pszichiátriai osztályán dolgoztam és egy 20 ágyas pszichoszomatikus részleget vezettem.
1984-ben pszichiátriából második szakvizsgámat szereztem. Közben szabadinterakciós kiscsoport módszert tanultam és viselkedésterápiás képesítést szereztem.

1985. április 19-én pszichoterápiából képesítő vizsgát tettem.
1988 - 1992-ig egy 220 ágyas pszichoterápiás osztályt vezettem osztályvezető főorvosként. Az osztályon pszichodrámát, tranzakció analízist, csoportos és egyéni hipnoterápiát, katathym imaginatív pszichoterápiát (KIP) és nagycsoport módszereket használtam a betegek gyógyítására.
Ez idő alatt hét évig pszichodrámát tanultam. 1990. március 7-én pszichodráma asszisztensi képesítést szereztem az í?berlingeni Moréno intézetben.
1996. január 10-én a Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma kiképzővé nyílvánított és 2002-ben megkaptam a pszichodráma szupervízori minősítésemet.

Katathym Imaginatív Pszichoterapeuta képzésem 1992-ben kezdődött és 1996-ig tartott. 1996-ban sikeres záróvizsgát tettem.
1996. február 13-án Magatartásterapeuta, 1995-ben NLP-practitioner, 1996-ban NLP-master címet érdemeltem ki.

1994-ben szereztem meg harmadik szakvizsgámat pszichoterápiából.
1992 őszétől jelenleg is ambuláns magánorvosi pszichoterápiás gyakorlatot folytatok és oktatom a pszichodrámát, integratív hipnoterápiát, asszertív viselkedést, pszichopatológiát és fejlődéslélektant.
Tanítottam a SOTE pszichoterápiás kiképző tanfolyamain, klinikai szakpszichológus képzésén és a DOTE klinikai szakpszichológus képzésén. Pszichodráma képzés keretében 21 önismereti csoportot, 6 asszisztensi csoportot és 4 felsőfokú csoportot képeztem. 25 év alatt 17 hipnoterapeuta kiképző csoportot vezettem, 25 éve vezetek egyéni és csoportos pszichoterápiás szupervíziót.

1993-ban Dr. Mórotz Kenézzel megalapítottuk az Integratív Pszichoterápiás Egyesületet. Négy évig a titkára majd három évig alelnöke voltam az Egyesületnek, jelenleg az elnöke vagyok. Többször voltam a Magyar Hipnózis Egyesület titkára és vezetőségi tagja.
16 éves koromban ismerkedtem meg a jógával. Jelenleg a Satyananda Yoga Akadémián tanulok. Tanulmányoztam az Ayurvédát Indiában és megszereztem az ayurvéda orvosi fokozatot."

Szerzőink, előadóink

Ügyfélszolgálat